Mijn auto is voorzien van een LPG/LPi installatie. Kan deze worden getuned?

LPG is een behoorlijke populaire brandstof binnen ons merk. Een aantal mensen zeggen dat gas is om op te koken. Onzin! LPG is een prachtig schone brandstof met hele goede verbrandingseigenschappen. De motor blijft schoner, de olie vervuilt minder snel en bovendien heeft LPG een hele hoge klopvastheid > RON120 (!). Dit houdt in dat pingelen iets is wat je bij LPG motoren in principe niet snel zal tegenkomen. Dit is natuurlijk heel interessant met betrekking tot chiptuning. De ontsteking kan dan nog dichter tegen de pingelgrens worden afgeregeld. Helaas worden deze eigenschappen te weinig uitgebuit.

Dit komt omdat men altijd nog bang is voor back-fire. Omdat LPG een erg vluchtig gas is en vaak nog voor de gasklep de motor binnenkomt kan het zich gemakkelijk door het gehele inlaatspruitstuk verplaatsen. Wanneer er door wat voor reden dan ook op een of meerdere cilinders geen verbranding plaats vindt kan het gasmengsel eenvoudig in het inlaatspruitstuk tot ontploffing komen. Een in slechte staat verkerende ontstekinginstallatie is hier dus in feite altijd debet aan. Valse lucht via een inlaatspruitstukpakking of een injectorrubbertje zijn ook belangrijke oorzaken van geen of onvoldoende ontsteking/verbranding dus verhoogde kans op back-fire. Zelfs een lekkende benzine injector kan tijdens de start of vlak na de start een back-fire opleveren. Kortom de montage van een gemodificeerde chip betekend niet een verhoogd risico op back-fire. De situaties waarbij back-fire kan plaatsvinden zijn:

– Natte/vochtige omstandigheden, een slechte ontstekingsinstallatie slaat dan extra snel door. Slechte of
defecte bougiekabels of slechte bougies. Met name de oude Twin Spark modellen zijn hier extra gevoelig voor.
– Vlak na de start of een doorstart bij een afgeslagen motor. Er kunnen dan LPG dampen aanwezig zijn in het inlaatspruitstuk.
– Te lage toeren in combinatie met een te hoge belasting. Dit zijn de omstandigheden waarbij de
ontstekingsinstallatie het zwaarst belast wordt en dus het snelst door kan slaan.

Kortom, de montage van een gemodificeerde chip wil helemaal niet zeggen dat er een verhoogde kans is op back-fire. Helaas wordt dit vaak gedacht en wordt door dealerbedrijven de montage van een gemodificeerde chip dan ook sterk afgeraden. Zij proberen alle mogelijke risico factoren uit te sluiten. En dat is jammer want een gemodificeerde chip kan juist het beetje vermogensverlies dat ontstaat op LPG meer dan compenseren.

Bovenstaand verhaal heeft met name betrekking op LPG installaties met een verdamper en mengstuk voor de gasklep. LPi installaties waarbij de LPG vloeibaar in de inlaatbuizen wordt ingespoten is een heel ander verhaal. Hierbij is het risico op back-fire nihil. Ook omdat de ontstekingsinstallatie van een veel betere kwaliteit is. Hierbij doel ik met name op de 2.0 16v motoren met sequentiële ontsteking in plaats van de waste-spark ontsteking op de 8 klepper Twin Spark motoren.

Dit verhaal gaat niet op voor moderne motoren als de T-jets, MultiAirs en TBi’s.