Heeft een Squadrachip invloed op het brandstofverbruik?

Niet in negatieve zin. Echter als het extra vermogen continu aangesproken wordt kan het verbruik iets stijgen. Bij benzine motoren ontstaat de vermogenswinst uit het bereiken van een hoger rendement uit de verbranding. Wanneer deze winst niet wordt gebruikt voor extra vermogen dan wordt het hogere rendement benut en daarmee een lager brandstofverbruik. Bij turbo motoren heeft het extra vermogen een grotere invloed op het brandstofverbruik. Maar ook hier geldt dat dat alleen opgaat wanneer men het extra vermogen aanspreekt.

Bij JTD’s werkt het echter iets anders. Doordat de motor veel meer koppel levert kan er eerder in een hogere versnelling worden gereden. Er hoeft minder snel te worden teruggeschakeld waardoor de motor gemiddeld minder toeren maakt. Een dieselmotor heeft een hoger rendement naarmate de toeren lager zijn en de belasting hoger. Gemiddeld is het rendement dus hoger en kan er een gunstiger brandstofverbruik ontstaan. Echter in de praktijk valt dit weg naarmate men het extra vermogen vaker aanspreekt.

Voor JTD(m) / Multijet motoren geldt dat er in deellast alleen iets kunnen veranderen wanneer de EGR (uitlaatgasrecirculatieklep) strategie is aangepast / dicht gezet. Bij vollast geldt hetzelfde als voor benzine turbomotoren, Meer lucht + meer brandstof geeft meer koppel/vermogen.

Fabels op concurrerende websites over 10 tot 15% brandstofbesparing zijn totale onzin. Waarschijnlijk concludeert men dat, omdat ze niet de juiste tuningsmethode toepassen waardoor de verbruiksmeter in de auto zuiniger aangeeft. Daarnaast is het natuurlijk een mooie marketingterm waar de consument gevoelig voor is.

Voor atmosferische benzine motoren geldt dat het brandstofverbruik niet veranderd.

Voor benzine turbomotoren veranderd er in deellast niets. Bij volgas wordt er meer koppel en vermogen geleverd en dat komt uit het feit dat er meer mengsel wordt verbrandt. Meer lucht samen met meer brandstof. Dat geeft dus een hoger verbruik. Echter gaat men dit nauwelijks opmerken omdat men maar een zeer kleine gedeelte van de actieradius van een tank volgas rijdt.

Let op 1!! Verbruik meet je aan de pomp, niet op de verbruiksmeter. Voor een tuner is het eenvoudig om de verbruiksmeter op positieve wijze te beïnvloeden! Dit wordt steeds vaker opzettelijk gedaan om gedane beloftes na te komen, althans…. volgens de verbruiksmeter.

Let op 2!! Brandstofverbruik zit voor het allergrootste deel in de wijze waarop men de auto gebruikt. Veel wisselende snelheden en korte ritjes, waarbij de motor niet warm wordt, verhogen het gemiddelde verbruik aanzienlijk. Ook kwaliteit banden, bandenspanning, brandstofkwaliteit e.d. hebben veel meer invloed op het verbruik dan u met tuning kunt bereiken.