Is de Squadrachip “op maat” tuning?

Een veel gebruikte term bij tuning is chiptuning op maat. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in volgens de bedrijven die dat aanbieden?

Samengevat houdt het in dat de software uit de auto wordt uitgelezen en dat deze wordt aangepast. Of dit nu op maat is? Het is namelijk logisch dat het op deze wijze gebeurd, een andere methode werkt niet.

Door onze specialisatie hoeven wij niet eerst de standaard software uit te lezen. Wij checken altijd welk softwarenummer is geprogrammeerd. Deze standaard software hebben wij gewoon in onze database, wij hoeven dit niet eerst uit te lezen. Wij plaatsen tuningssoftware terug met hetzelfde softwarenummer, anders werkt het namelijk niet. Alle software met hetzelfde softwarenummer is gelijk.

Dus als er onder chiptuning op maat wordt verstaan dat de aanwezige software wordt uitgelezen en aangepast, ja dat doen wij ook. Zoals het door de meeste bedrijven wordt toegepast is het vooral een inhoudsloze marketingterm. Die wel werkt overigens.

Een ander argument is dat elke motor verschillend zou zijn. Dat is onzin, elke zelfde type motor is nagenoeg identiek. De verschillen zijn zo marginaal dat goede software altijd voldoet. Bij een afwijking ligt daar meestal een technische oorzaak aan ten grondslag.

Van chiptuning op maat is wat ons betreft sprake als er serieuze zaken aan de auto zijn aangepast. Voor een ander luchtfilter of uitlaatdemper is software aanpassing vaak niet nodig. Voor grotere ingrepen wel. Voor deze software aanpassing kunt u ook terecht bij Squadra Tuning.