Kan de originele chip weer worden teruggeplaatst?

Dat hangt af van welk type motormanagement het betreft.

Bij vrijwel alle auto’s vanaf 1998 zijn voorzien van een motormanagementsysteem (ECU) voorzien Flash EEPROMS. Dit betekent dat het motormanagementsysteem (ECU) niet zelf te programmeren is, hiervoor is speciale apparatuur nodig.

Indien u de standaard software terug wilt in uw auto kunt u dat laten uitvoeren door en bij Squadra Tuning. Vooralsnog bereken wij daar geen kosten voor. Er zijn bedrijven die u de standaard software meegeven. Alleen als u beschikt over de juiste apparatuur kunt u zelf de software weer standaard maken, de Alfa Romeo dealers kunnen dat bijvoorbeeld niet. Wij beschikken uiteraard zelf over de juiste standaard software.

Bij auto’s van voor 1998 is het motormanagement (ECU) voorzien van een los wisselbare chip. De Squadrachip kunt u zelf in- en uitbouwen. Hiervoor is het nodig de originele chip te bewaren. De Squadrachip kan meegenomen worden naar een volgende auto, mits deze van exact hetzelfde type is natuurlijk. Neem daarom even contact op wanneer deze situatie zich voordoet.