Waarom RON98?

RON staat voor Research Octane Number en geeft middels een getal de klopvastheid van de brandstof aan. Hoe hoger hoe meer klopvast of wel de gevoeligheid voor zelfontsteking. In Nederland wordt zoals bekend het meest gereden met RON95 brandstof. Voor het Nederlandse verkeer en standaard auto’s goed genoeg.

Maar ga je hogere eisen stellen aan de ontsteking en daarmee de klopvastheid van de brandstof is RON98 een beter keuze. Juist deze hogere kwaliteit stelt een chiptuner in staat de ontsteking te vervroegen zonder kans te lopen op pingelen. Pingelen is het resultaat van een onregelmatig of ongecontroleerde verbranding. Op meerdere plaatsen in de verbrandingsruimte ontstaan tegelijk of vlak na elkaar ontstekingen. De verschillende drukgolven komen met elkaar in botsing en dit veroorzaakt een knikkerachtige geluid.

Er zijn een aantal omstandigheden waarbij motoren extra pingelgevoelig zijn. Doorgaans als de omgevingstemperaturen in de verbrandingsruimte hoger zijn. Dat betekent zowel een extra hoge motortemperatuur als een verhoogde inlaatluchttemperatuur. Maar bijvoorbeeld ook koolafzetting in de verbrandingsruimte (gloeiende delen). Compressie verhoging geeft ook een extra risico op pingelen. Wanneer de verbrandingsruimte bewerkt wordt of andere zuigers gemonteerd worden kan er ook eerder pingelen optreden omdat de wervelingen in de verbrandingsruimte anders worden. Maar daar krijgt men pas “last” van als men echt gaat tunen.

Helaas zijn veel merken gestopt met de verkoop van RON98 brandstof. Daarvoor in de plaats zijn er premiumbrandstoffen gekomen, welke een alternatief zijn voor RON98.

Lees hier de technische toelichting.