OBD Programmer

De Squadra Tuning Powergate 3+ OBD programmer

De Powergate3+ is een universele EOBD programmer welke in dit geval speciaal voor de Alfa Romeo Giulia en Stelvio is voorgeprogrammeerd. Vanaf nu wordt de Powergate3+ “PWG” genoemd.

De programmeer procedure bestaat uit een aantal stappen.

  • Aanmaken van een Identificatie bestand
  • Downloaden van het identificatie bestand
  • Uploaden van het tuning bestand
  • Programmeren van het tuning bestand
  • Het wissen van alle foutmeldingen

De programmeer set bestaat uit maximaal 3 onderdelen:

  • Een SGW bridge (wanneer van toepassing)
  • DTC killer (optioneel)
  • De Powergate3+ programmer (PWG)

Uiteraard bevat het pakket een duidelijke stap voor stap gebruiksaanwijzing.

SGW bridge.

Vanaf ongeveer productie maand februari 2018 zijn alle Alfa Romeo Giulia en Stelvio’s voorzien van een Firewall. Men noemt dit een SGW wat staat voor Security GateWay. De SGW zorgt ervoor dat er alleen met officiële diagnose apparatuur 100% gecommuniceerd kan worden met het CAN netwerk van de auto. Bij gebruik van niet officiële diagnose apparatuur worden er vele instructies tegen gehouden. Voorbeelden zijn het wissen van foutmeldingen of het resetten van onderhoudsintervallen. Maar ook zeker programmeer apparatuur zoals de Powergate. Het gebruik van de SGW bridge is daarom noodzakelijk.

SGW bridge

DTC killer.

Op het moment dat de Powergate wordt aangesloten worden er een aantal fouten veroorzaakt welke allemaal betrekking hebben op het CAN netwerk. Dit is niet te voorkomen en kan ook geen kwaad. Tijdens een programmeersessie wordt de injectiecomputer  in een elektronisch coma gebracht (boot mode). Alle andere regelunits merken dit op en geven daarom ook een foutmelding. Kortom, na een programmeersessie zijn er 10-tallen fouten gedetecteerd. Bij het uit- en een paar seconde later aanzetten van het contact is daar niets meer van te zien. Maar de fouten blijven wel opgeslagen in de geheugens van de diverse regeleenheden.

De DTC killer zorgt ervoor dat ALLE foutmeldingen gewist worden. De werking is eenvoudig. Contact aan, steek de DTC killer in de EOBD stekker en wacht tot de rode LED gestopt is met knipperen. Dit duurt ongeveer 45 sec. Verwijder daarna de DTC killer.

DTC killer