Privacy

PRIVACYVERKLARING Squadra Tuning VOF

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Squadra Tuning VOF (hierna Squadra Tuning) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Squadra Tuning  biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan.  Daarbij verwerkt Squadra Tuning ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Squadra Tuning werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals Impres.
 • Squadra Tuning gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Squadra Tuning houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met @

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Squadra Tuning wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Mail:  info@squadra-tuning.nl

Website: via het contactformulier op www.squadra-tuning.nl/contact

 

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Squadra Tuning verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Squadra Tuning verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Squadra Tuning aanbiedt, kan Squadra Tuning  de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adres, indien van toepassing.
 3. e-mailadres

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Squadra Tuning af te nemen op het gebied van onze producten.
 2. om de website van Squadra Tuning te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Squadra Tuning stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Impres ten behoeve van de verwerking van het contactformulier en Google ten behoeve van de verbetering van de website.
 2. Indien Squadra Tuning uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Squadra Tuning ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
 3. Squadra Tuning zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. Squadra Tuning neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Squadra Tuning zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Squadra Tuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Squadra Tuning  uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Squadra Tuning uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Squadra Tuning bezoekt.  Op de website van Squadra Tuning worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Squadra Tuning gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Squadra Tuning te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Squadra Tuning  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van Squadra Tuning kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Squadra Tuning is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. Squadra Tuning maakt geen gebruik van Twitter en LinkedIn.

11) Wijzigingen

Squadra Tuning kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Squadra Tuning een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

Squadra Tuning hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Squadra Tuning.