Inbouwhandleiding A

Voordat u begint met het inbouwen van de Squadrachip moet u een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Ten eerste is het belangrijk dat u de inbouw met schone handen uitvoert. Ten tweede is het belangrijk te weten dat de chip gevoelig is voor statische elektriciteit. Statische elektriciteit kan de chip en de ECU onherstelbaar beschadigen. Zolang u zelf niet voelt erg statisch geladen te zijn is het risico op beschadiging nihil.

Hieronder ziet u wat nodig is om de inbouw uit te voeren. Een goede scherpe schroevendraaier en een combinatietang.

De chip is uitgevoerd met een kopieerbeveiliging. Deze mag NIET verwijderd worden. Zonder deze beveiliging zal de motor NIET aanslaan. Op het plaatje hieronder is de kopieerbeveiliging te zien.

De deksel van de ECU zit met 8 omgebogen clips vast. Wrik met de scherpe schroevendraaier voorzichtig de clips open. Wanneer ze een klein stukje open staan kunt u de clip met behulp van de combinatietank rechtop zetten.

Pas op dat u met de schroevendraaier niet uitschiet. Houdt met uw andere hand dus altijd de ECU zo vast dat de schroevendraaier niet in uw vingers kan schieten.

Zet nu uw duimen en wijsvingers zo dat u zonder de printplaat te veel te belasten de twee printplaathelften van elkaar los klikt. Het kan helpen de bevestigingen met een schroevendraaier een klein stukje open te buigen waardoor ze makkelijker los komen.

Op deze foto is goed te zien hoe de bevestigingen eruit zien. Druk met beleid de printplaten van elkaar. Zo worden de flat-cables langer gemaakt waardoor het open vouwen van de computer makkelijker gaat.

Voordat de computer kan worden open gebogen moet u de printplaat eerst uit de grote multiconnector haken

Buig nu met beleid de printplaten uit elkaar en leg deze vlak op een schone ondergrond neer. Leg ter beveiliging van de rechter printplaat de isolatiefolie eronder die aan de binnenkant van de deksel zit.

Wip nu voorzichtig met een schroevendraaier de chip uit zijn voet. Doe dit gelijkmatig door afwisselend links en rechts van de chip de schroevendraaier tussen de chip en de voet te steken. Zo voorkomt u beschadigingen aan de chip en kromme pootjes.

Pak nu de chip aan de uiteinden vast en leg deze veilig weg in de verpakking van de gemodificeerde chip.

Monteer de gemodificeerde chip door deze recht met alle pootjes tegelijk in de voet te drukken. Deze kan er op twee manieren in. Let dus heel erg goed op de inkepingen van de chip. Let op dat de printplaat niet belast wordt. Ondersteun deze aan de onderkant ter hoogte van de chipvoet.

DE INKEPINGEN VAN DE CHIP EN DE VOET MOETEN DEZELFDE RICHTING UITWIJZEN.
Wanneer de chip verkeerd om gemonteerd wordt zal deze onherstelbaar beschadigen

Zet de computer nu weer in omgekeerde volgorde in elkaar.

Vouw de computer dicht, steek eerst de bovenste printplaat in de multiconnector. Klik de printplaat dan vast in z’n bevestigingen. Leg het isolatiefolie op de printplaat en monteer de deksel. Druk nu de clips dicht met de punt van de combinatietank of de schroevendraaier.

Let op: Wanneer de clips te vaak worden gebogen kunnen ze afbreken.